Nasıl Katılabilirim?

Uygulayarak öğrenmenin en etkili öğrenme yöntemlerinden biri olduğuna inanıyoruz. Akılda kalıcı bir öğrenme modeli için öğretmenin değil öğrencinin düşündüğü, tartıştığı ve uyguladığı bir eğitim modelini benimsiyoruz.